จินตคณิต

ประโยนช์ในหลายๆด้านจากการเรียนจินตคณิต

ถึงแม้ว่าการเรียนจินตคณิตนั้นจุดประสงค์หลักจะไม่ใช่แค่ให้เด็กนั้นสามารถคิดเลขได้เร็วและถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเรียนโดยการใช้ลูกคิดเป็นสื่อกลางในการพัฒนาสมองทั้งสองซีกซึ่งมีผลการวิจัยทางสมองพบว่าศักยภาพสมองของเด็กนั้นมีอย่างไม่จำกัด ในส่วนของจินตณิตขณะที่เด็กใช้มือในการเคลื่อนเม็ดลูกคิดนั้นจะเกิดการประสานระหว่างมือกับการกระตุ้นของเซลสมองเพื่อให้เกิดความสมดุลย์ของสมองทั้งหมด เป็นต้น ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านอาจจะคาดไม่ถึงและไม่ได้ส่งเสริมศักยภาพของเด็กวัยนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างที่ควรและอาจจะยังไม่ทราบถึงประโยนช์ในหลายๆด้านจากการเรียนจินตคณิต

จินตคณิต

วันนี้เราจะพูดถึงประโยนช์จากการเรียนจินตคณิตในด้านต่างๆ นอกจากจะได้ทักษะในการคำนวนอย่างรวดเร็วโดยปราศจากอุปกรณ์คิดเลข การเข้าใจเรื่องจำนวนและตัวเลขและการคิดเลขที่ถูกต้องและแม่นยำแล้ว ยังมีผลพลอยได้จากการเรียนและเพิ่มศักยภาพด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อีกด้วย

1. เพิ่มศักยภาพของการจำ เพิ่มการจดจำทั้งด้านการคำนวนที่ดีขึ้นและยังสามารถนำเอาความรู้ที่เก็บไว้มาใช้งานได้ในเวลาที่จำเป็นอีกด้วย
2. ทำให้มีความมั่นใจในเรื่องของการทำคณิตศาสตร์มากขึ้นไปจนถึงความสามารถในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์
3. พัฒนาความสามารถในการคิดคณิตคิดเร็ว
4. ฝึกให้มีการคิดโดยอัตโนมัติ
5. เพิ่มการจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
6. เพิ่มและฝึกสมาธิ เมื่อมีสมาธิก็สามารถจดจ่อกับสิ่งที่เรียนรู้ข้างหน้าได้และส่งผลให้สามารถฟังและอ่านได้เร็วขึ้น

จะเห็นได้ว่าจินตคณิตสามารถเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือการส่งผลถึงการเรียนในวิชาอื่นๆ จึงทำให้ นักเรียนที่เรียนจินตคณิตส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนดีขึ้นในทุกวิชา อย่างที่ทราบกันว่าการเรียนจินตคณิตเป็นการคิดเลขโดยใช้จินตภาพซึ่งต้องใช้ความนิ่งของสมาธิ ค่อนข้างมาก เป็นการสร้างภาพจากการฝึกฝน และในขณะเดียวกันนั้น สมองท้ังสองฝั่งซึ่งใช้ในการเรียนจินตคณิต จะถูกกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ buttonpom.com

Releated